ENGADDI

Nie mam nic wspólnego ze wspólnotą oazową Engaddi, ani z żadną inną wspólnotą, ruchem, organizacją, czy projektem o takiej nazwie - jeśli takowe istnieją. Po prostu spodobała mi się ta nazwa. ;P

Engaddi to nazwa oazy w Pustyni Judzkiej nad Morzem Martwym, słynącej z palm i winnic. W Biblii pojawia się ona kilka razy:

"Dawid odszedł stamtąd i zamieszkał w miejscach niedostępnych Engaddi. Ale gdy Saul wrócił z wyprawy przeciw Filistynom, doniesiono mu: Oto Dawid przebywa na pustyni Engaddi." (1 Sm 24,1-2)

"Gronem henny jest mi umiłowany mój w winnicach Engaddi." (Pnp 1, 14)

"Wyrosłam jak palma w Engaddi, jak krzewy róży w Jerychu, jak wspaniała oliwka na równinie, wyrosłam w górę jak platan." (Syr 24, 14)

"A On rzekł do mnie: Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Będą nad nimi stać rybacy począwszy od Engaddi aż do En-Eglaim, będzie to miejsce na zakładanie sieci i będą tam ryby równe rybom z wielkiego morza, w niezliczonej ilości. Ale jego błota i zalewy nie zostaną uzdrowione, one są pozostawione dla soli. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo." (Ez 47, 8-12)

"Przyniesiono wówczas Jozafatowi wiadomość następującą: Powstało przeciw tobie z drugiej strony morza, z Edomu, wielkie wojsko i jest już teraz w Chaseson-Tamar, to jest w Engaddi." (2 Krn 20, 2)

"Na pustyni: Bet-Haaraba, Middin, Sekaka, Nibszan, Ir-Hammelach i Engaddi: sześć miast z przyległymi wioskami." (Joz 15, 61-62)

Cytaty na mojej stronie pochodzą z Biblii Tysiąclecia.